S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
 

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky platné v súlade so zákonom 102/2014 Z.z.upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu "www.LudovaVeselica.sk".


Predávajúcim je firma: CD Karolko s.r.o.(prevádzkovateľ inernetového obchodu www.LudovaVeselica.sk), Vinohradská 195/11, 922 31 Sokolovce, IČO: 46 453 938, DIČ: 20233932338, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28503/T zo dňa 9.12.2011.

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.LudovaVeselica.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu "www.LudovaVeselica.sk".

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „www.LudovaVeselica.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese www.LudovaVeselica.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom.OBJEDNÁVACIE PODMIENKY

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.

Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, SMS, príp. e-mailom atď.). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

Predávajúci môže pri cene objednávky vyššej ako 300 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, alebo platbu platobnou kartou).

K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, systémovej chyby systému e-shopu, zlyhaní ľudského faktora a pokiaľ nebude u daného tovaru jasne uvedené, že ide o mimoriadnu zľavu alebo akciu. Kupujúci aj predavajúci má v takomto prípade právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je oprávnený bezplatne stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania a pokiaľ nie je už tovar odoslaný prepravcovi.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí a porozumel ich obsahu.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Dodacia lehota je do 24 - 48 hodín, ak je tovar skladom, inak do 2 - 15 pracovných dní. Objednávky štandardne vybavujeme priebežne.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.

Možnosti prepravy tovaru a súvisiace ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

-tovar doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. - Doba dodania deklarovaná Slovenskou poštou, a. s., je 2 pracovné dni odo dňa odoslania (podrobnosti o tejto službe a podmienky prepravy sú dostupné na www.posta.sk).
-prostredníctvom Kuriéra. Deklarovaná doba dodania prepravcom je do 24 - 48 h od odoslania zásielky.

Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Zákazník si po telefonickom dohovore s predávajúcim môže tovar prevziať i osobne na adrese CD Karolko s.r.o., M.R.Štefánika 4, 920 01 Hlohovec.

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

-na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. - za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky.
-na dobierku prostredníctvom kuriéra - za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky.
-jednorazovým bankovým prevodom na bankový účet firmy uvedený pri objednávke alebo v odkaze. Objednávky vybavujeme obratom po pripísaní predmetnej platby na účet.
-v hotovosti pri osobnom odbere v mieste prevádzky firmy alebo na dohodnutom mieste, poprípade doma u zákazníka.REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra. Zásielku prekontrolujte a spíšte hneď záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať. Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. Neskoršie reklámacie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade reklamácie tovaru nás pre istotu vopred kontaktujte na tel. čísle 0905 476 272 pre možný prípad vyriešenia vašej reklamácie telefonicky. Radi vám pomôžeme s problémom.
V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
K reklamácii môžete priložiť náš reklamačný protokol, kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, popis poruchy a kópiu faktúry.

Reklamačný protokol: reklamčný-protokol (PDF)

Tovar následne zašlite na našu adresu prevádzky: CD Karolko s.r.o., M.R.Štefánika 4, 920 01 Hlohovec.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Zákazník ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese reklamacie(zavináč)ludovaveselica.sk Spotrebiteľ môže použiť aj  formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (Word)

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
-predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
-predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom     obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník     vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný    obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.


Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie peňazí. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou, kuriérom alebo osobne na našu adresu. Tovar s kompletným príslušenstvom riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Budeme radi, ak nám tovar zašlete v pôvodných obaloch. Podľa možnosti posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Vrátenie tovaru na dobierku nepreberáme. Peniaze za nákup vám vrátime do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov.
Kupujúci súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním týchto svojich osobných údajov:

-meno a priezvisko,
-adresa bydliska / sídlo
-identifikačné číslo,
-daňové identifikačné číslo,
-adresa elektronickej pošty
-telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

-požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
-požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných udajov SR.

Informačnému systému predávajúceho bolo pridelené registračné číslo.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Tretie strany

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú v súvislosti s plnením zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
-prepravné spoločnosti
-poskytovatelia spotrebného úveru v prípade predaja na splátkyZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba na nabíjacie batérie a akumulátory je 6 mesiacov a posudzuje sa aj podľa spôsobu používania (zaťažovanie vysokými nabíjacími alebo prevádzkovými prúdmi, nedodržanie nabíjacích podmienok a pod., ktoré je možné posúdiť na základe odbornej analýzy stavu vnútorných elektród batérie alebo akumulátora).ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, nebojte sa nás kontaktovať a opýtať sa na hocijakú maličkosť.
Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope a urobíme maximum, aby ste boli spokojný.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.LudovaVeselica.sk.

Firma CD Karolko s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie je na www.LudovaVeselica.sk. V prípade, že zákazník nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Tieto obchodné podmienky sú platné od dňa 01.03.2016.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 033/5512 689, 033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk


OWFiMm